Privacy en Disclaimer

EuroGate International kompiluje informacje wyświetlane na tej stronie z uwagą i uwagą. Niemniej jednak jest możliwe, że informacje są niekompletne i / lub nieprawidłowe. Informacje na stronie internetowej są regularnie uzupełniane i / lub dostosowywane. EuroGate International zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian ze skutkiem natychmiastowym i bez powiadomienia. Wszystkie informacje, produkty i usługi oferowane są w stanie, w jakim faktycznie są i bez jakiejkolwiek (domyślnej) gwarancji lub gwarancji w odniesieniu do ich dostępności, poprawności, przydatności do określonego celu lub w inny sposób. Chociaż EuroGate International dokłada wszelkich starań, aby zapobiegać nadużyciom, nie ponosi odpowiedzialności za informacje i / lub wiadomości wysyłane przez użytkowników witryny za pośrednictwem Internetu.

Niektóre (hiper) łącza w tej witrynie prowadzą do stron spoza domeny EuroGate International, które nie są własnością EuroGate International, ale są dołączone wyłącznie w celach informacyjnych dla odwiedzającego. Jeśli te linki są aktywne, opuszczasz stronę internetową EuroGate International.

Chociaż Eurogate International jest bardzo selektywny w odniesieniu do stron, do których się odwołuje, nie może zagwarantować ich zawartości i funkcjonowania, ani jakości żadnych produktów ani usług na nim oferowanych. Jakakolwiek odpowiedzialność za zawartość stron internetowych, które nie są utrzymywane przez EuroGate International, zostanie odrzucona. EuroGate International, zarząd, jego pracownicy i / lub osoby trzecie zaangażowane w tę stronę internetową nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość stron oraz jakiekolwiek szkody i / lub straty spowodowane wykorzystaniem informacji i / lub oprogramowania na tej stronie.

Prawo autorskie

Strona internetowa i wszystkie jej części, z wyjątkiem niektórych (hiper) łączy, są własnością EuroGate International. Żadna część tej strony internetowej nie może być powielana i / lub upubliczniana za pomocą druku, fotokopii, mikrofilmu, Internetu lub w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody EuroGate International. W przypadku pytań lub więcej informacji, prosimy o kontakt z EuroGate International. Udostępnianie informacji z tej strony za pośrednictwem mediów społecznościowych jest dozwolone, o ile nie jest przeznaczone do celów komercyjnych.

Oświadczenie o prywatności

EuroGate International szanuje prywatność odwiedzających swoją stronę internetową i zapewnia poufność danych. Dane osobowe są traktowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.